สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด เพื่อการส่งออก จ.ขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตนอกฤดู ส่งออกมากว่า 3 ทศวรรษ

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ คิกออฟอบรมสมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมเอง
บทความถัดไปรอบรู้ สายพันธุ์มะละกอ 10 กว่าสายพันธุ์!