สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season5 EP.1 : สหกรณ์เกษตรพืชผักปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

บทความก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงแปลงเกี่ยวข้าวโพดหลังนาจังหวัดตาก ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ คาดผลผลิตเก็บเกี่ยวเสร็จภายในพฤษภาคมนี้
บทความถัดไปเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยูนนาน เยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตไส้กรอก CP ปลอดสารทาร์