สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ

ผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รวมกลุ่มพัฒนการเลี้ยง “โคไล่ทุ่ง” สู่การเลี้ยง “โคขุน” ระบบมาตรฐานระดับสากล

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชวนเกษตรกร รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา
บทความถัดไปปศุสัตว์ เร่งเครื่องขับเคลื่อนการดำเนินงาน Food Feed Farm คุมเข้มมาตรฐาน ด้านอาหารคน อาหารสัตว์ และมาตรฐานฟาร์ม