สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ

ผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รวมกลุ่มพัฒนการเลี้ยง “โคไล่ทุ่ง” สู่การเลี้ยง “โคขุน” ระบบมาตรฐานระดับสากล