สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.6 : อ่างเก็บน้ำพระราชทานฯ ในหลวง ร.๑๐ ชุบชีวิต ‘ราษฎร’ ที่บ้านยางหัก จ.ราชบุรี

อำเภอปากท่อ เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี ที่ไม่มีระบบชลประทาน เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินอำเภอปากท่อ นับเป็นปีที่ชาวบ้าน ตำบลยางหัก ดีใจมาก ที่พระองค์มีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 6 อ่าง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการพลิกชีวิตชาวบ้านที่นี่ จากเมื่อก่อนทำการเกษตรกันช่วงฤดูฝน ขาดแคลนแหล่งน้ำ แต่หลังจากมีอ่างเก็บน้ำพระราชทาน ชาวบ้านที่นี่ก็มีรายได้ดีขึ้น