สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.10 : “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิต “ดันข้าวตันละแสน”

จากปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ สู่การรวมกลุ่มผลิต ดันราคาข้าวได้ถึงตันละ 100,000 บาท

บทความก่อนหน้านี้ลิ้นจี่คุณภาพแนวใหม่ ลิ้นจี่กางมุ้ง ที่แม่ใจ พะเยา
บทความถัดไปสวก. จัดโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่”