สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.9 : ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร @บ้านมหาสอน

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมสร้างทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่
บทความถัดไปบ้านทะเลน้อย…ระยองฮิ สู่หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง