สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.19 : “กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯ บ้านตาลลูกอ่อน” ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี รวมกลุ่มสร้างกองทุนฟื้นฟูหมุนเวียนให้เกษตรกร

บทความก่อนหน้านี้สาวโคราช ผุดไอเดียแปลงไร่ข้าวโพดแห้งแล้ง เป็น “วิมานบ้านโคก” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน
บทความถัดไป“มะพร้าว” พืชเศรษฐกิจพารวย @ บ้านริมคลองโฮมสเตย์ สมุทรสงคราม