เผยเทคนิคการทำสวนส้มโอให้มีคุณภาพส่งออกต่างประเทศ

บทความก่อนหน้านี้ผู้เลี้ยงโคกาฬสินธุ์กัดฟัน สู้วิกฤตตลาดซึม เชื่อดีขึ้นหลังทราบข่าวรัฐเข้าช่วย
บทความถัดไปชาวไร่สับปะรดผนึกกำลังโรงงาน ตรึงราคากิโลกรัมละ6.80บาทรับมือผลผลิตทะลัก