สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23 – นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ .ชุมพร หมู่บ้านที่มีหนี้สินครัวเรือนรวมกว่า 29 ล้านบาท แต่เต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืน