สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.25 – สัมผัสวิถีชีวิตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ภูป่าเปาะ” ฟูจิเมืองเลย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง ประจำปี 2562
บทความถัดไปราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ วว. พัฒนาและประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน