ปลูกมะนาว ไม่ใช้ดิน ไม่ใช้ขุยมะพร้าว แต่ได้ผลดี ออกลูกทั้งปี ให้น้ำโคตรเยอะ (คลิป)