สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 EP.26 – “ยุวเกษตรกร” โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ต้นกล้าที่แข็งแกร่ง เรียนรู้จากห้องเรียน สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

บทความก่อนหน้านี้เทคโนโลยีการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต YSF
บทความถัดไปสภาเกษตรกรฯ มองไกล ท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ