สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.3 ตอน : ชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน เพราะที่นี้ ผักสด น้ำดี ผลิตได้ตลอดปี การันตรี อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์

บ้านสถาน 2 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน ด้วยความเป็นชุมชนไทลือที่รู้จักพอเพียงอยู่กับธรรมชาติ ทำแค่พออยู่พอกินไม่ดิ้นรนแสวงหาวัตถุมากนักจึงทำให้ที่นี่ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งชุมชนต้นแบบพัฒนาอาชีพบนฐานวัฒนธรรมและวิถีเกษตรอินทรีย์

ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนดำเนินชีวิตบนวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่เริ่มจากการลดรายจ่าย โดยสร้างแหล่งอาหารขึ้นในชุมชน อย่างเช่น การปลูกพืชผักอินทรีย์บริโภคเองในทุกหลังคาเรือน

จากการปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้าน สู่การปลูกริมรั้วหน้าบ้านภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมนําชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งปุ๋ยบำรุงดิน สารชีวภัณฑ์ขับไล่แมลง หรือแม้กระทั่งน้ำที่ใช้ในการรดที่นี่ชาวบ้านก็ร่วมกันทำ ร่วมกันผลิต และแบ่งกันใช้อย่างยั่งยืน