การขยายพันธุ์มะยงชิด โดยการทาบกิ่ง

คุณสมเกียรติ วังยายฉิม เจ้าของสวนสมเกียรติ การเกษตร หมู่ 6 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

โทร. (087) 138-4113, (080) 638-0773 หรือ www.somkeate.nayok.net