สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.12 ตอนที่ 1 : สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ดอยตุง)

การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เห็นประโยชน์ของพื้นที่ ที่เห็นคุณค่าในตนเอง ย่อมจะเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคตที่สามารถสานต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ถ้ามันยั่งยืนต่อไปได้ นั่นคือผลในระยะยาวที่เกิดขึ้นกับน้อง ๆ เยาวชนบนพื้นที่สูงอย่างดอยตุง

ติดตามเรื่องราวของน้องๆ ได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.12 ตอนที่ 1 : สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ดอยตุง)