สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.13 “ศูนย์ใฝ่ดี ดอยตุง” พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

“พื้นที่ดอยตุงถึงแม้จะเป็นปลูกป่า ทำเรื่องกาแฟทำการเกษตร แต่ไม่ต้องทำการเกษตรมาตลอดก็ได้หรือว่าไม่ใช่เกษตรอย่างเดียว”

พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่มีการ “วางแผน” และ “จัดระบบ” ให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูง (ดอยตุง) ด้วยการเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้วยการลงมือ ‘ทำจริง’ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาและช่วยให้เยาวชนได้ค้นหาตัวเอง ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไร และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

ติดตามเรื่องราวของน้อง ๆ ได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.13 “ศูนย์ใฝ่ดี ดอยตุง” พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์