(คลิป) เทคนิคการผลิตองุ่นแบบประณีต ลูกดก ประหยัดแรงงาน คอนโทรลโรคแมลงง่าย

 

“ สวนคุณปาน รีสอร์ทเขาใหญ่ ”  ตั้งอยู่เลขที่ 8/3 หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ ถนนทางหลวงชนบท นม. 3052 ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130  โทร 089-801-4679 และ 092-569-8638   สวนองุ่นแห่งนี้ โดดเด่นในเรื่องเทคนิคการผลิตองุ่นแบบประณีต เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตองุ่น ตามคำแนะนำของ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จนประสบความสำเร็จด้านการผลิตและการตลาด ทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องการจัดการสวนองุ่นอย่างมืออาชีพ

คุณปานปลูกองุ่นในโรงเรือนคลุมพลาสติกสำหรับปลูกองุ่น ขนาดความยาว 45 เมตร โดยการคุมพลาสติกเฉพาะด้านบน ส่วนด้านข้างเปิดโล่ง ซึ่งโรงเรือนพลาสติกสามารถช่วยป้องกันหมอกและฝน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดและแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มความหวานให้สูงขึ้น โรงเรือนลักษณะนี้ สามารถปลูกองุ่นได้จำนวน 40 ต้น เก็บผลผลิตได้ประมาณ 200 กิโลกรัม ต่อมาคุณปานได้นำเทคนิคการจัดกิ่งองุ่น แบบ “กิ่งก้างปลา” ของ “ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ ” มาใช้ในสวนแห่งนี้ โดยเลี้ยงกิ่งองุ่นให้มีขนาดและความยาวที่สม่ำเสมอ เน้นการจัดกิ่งบนค้างให้เป็นระเบียบและมีการจัดกิ่งใหม่ทดแทนเพื่อให้การจัดการดูแลง่ายให้ผลผลิตอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอ สามารถลดต้นทุน ทั้งด้านแรงงานและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรเองและผู้บริโภคแล้ว

วิธีนี้ ปรับระยะปลูกองุ่นให้ห่างขึ้น ช่วยให้ต้นองุ่นสามารถเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น และได้ผลผลิตมากขึ้นเป็น 350 กิโลกรัม  สามารถดูแลจัดการสวนองุ่ยได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่เคยจ้างแรงงาน 14 คนดูแล ปัจจุบันสวนองุ่นของเธอใช้แรงงานคนในครอบครัวแค่ 3-4 คน ช่วยกันตัดแต่งกิ่งต้นองุ่น เสร็จภายในวันเดียว