ปลูกมะขามเทศ สร้างเงิน ตลาดไปได้ดี ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้ง

คุณไพทูรย์  สุนทรวิภาค  เจ้าของสวนมะขามเทศ  “ไร่สวนขวัญ ” จ.กาญจนบุรี  ได้แนะนำเทคนิคการปลูก ดูแล จัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งทิศทางตลาดมะขามเทศ  ผู้สนใจสามารถแวะเยี่ยมชมไร่สวนขวัญ ได้ทุกวัน สวนแห่งนี้ อยู่ใกล้น้ำตกไทรโยค อยู่ห่างตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ  25 กม.  สอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์โทร. 086- 162-0365

จ.กาญจนบุรี โทร. 086- 162-0365