สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.20 ตอน : สวนผักอินทรีย์ยกแคร่ ความสุขแบบพอเพียง ที่บ้านศรีนคร จ.สุโขทัย 

จากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีเป็นปัจจัยหลักในการผลิต คนในชุมชนมีสารเคมีตกค้างในร่างกายจำนวนมาก แต่วันนี้ บ้านศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กลายเป็นหมู่บ้านที่คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งเชิงเดี่ยว และผสมผสาน อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ติดตามสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.20 ตอน : สวนผักอินทรีย์ยกแคร่ ความสุขแบบพอเพียง ที่บ้านศรีนคร จ.สุโขทัย

บทความก่อนหน้านี้รัฐ-เอกชน-ชุมชน ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ใช้ “ความรู้คู่คุณธรรม” พาไทยรอดภัยแล้ง
บทความถัดไปเปิดตัว “ชุมพร 1” กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ใหม่ ผลใหญ่ เนื้อแน่น ตอบโจทย์กินผลสด-แปรรูป