อีสท์ เวสท์ ซีดร่วมใจฝ่าวิกฤต แนะ “ปลูกผักอยู่บ้าน ต้าน Covid-19”

บทความก่อนหน้านี้นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์
บทความถัดไปนักวิจัย ไบโอเทค สวทช. พัฒนาระบบเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายเซลล์เดียว สำหรับใช้ควบคุมโรคกุ้งในภูมิภาคอาเซียน