สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.24 ตอน : ฟาร์มในเมือง “เจ้าชายสัตว์ ” ณ ทุ่งบางเขน เลี้ยงสัตว์หลากหลาย สร้างรายได้ใจกลางกรุง

เลี้ยงสัตว์ในเมือง ทำในระบบฟาร์ม หลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และระบบการจัดการที่ต้องอาศัยหลายปัจจัย ทำให้การทำฟาร์มสัตว์ในเมือง แต่ทุกอย่างคุณก้องเกียรติ ถาดทอง เจ้าของฟาร์มเจ้าชายสัตว์ หรือคนในวงการจะรู้จักเขาในนาม “เจ้าชายสัตว์” ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมีความตั้งใจ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ

ติดตามได้ใน สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.24 ตอน : ฟาร์มในเมือง “เจ้าชายสัตว์ ” ณ ทุ่งบางเขน เลี้ยงสัตว์หลากหลาย สร้างรายได้ใจกลางกรุง