พริก” เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรชัยภูมิ ปลูกพริก 7 ไร่ ทำกำไรดี อนาคตสดใส

 

พริก” เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรชัยภูมิ ปลูกพริก 7 ไร่ ทำกำไรดี อนาคตสดใส

คุณคำตา ปากกุดเลาะ (เจ๊ตา) เกษตรกรหญิงคนเก่งแห่งเมืองชัยภูมิ ปลูกพริกเพียง 7 ไร่ แต่สามารถสร้างเงินเป็นหลักล้านได้

ตามมาดูกันว่าเจ๊ตา จะมีเทคนิคการปลูกพริกอย่างไรบ้าง ให้ได้ผลผลิตออกมาดกถึง 1.5 ตันต่อไร่ และผลผลิตที่ได้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วทุกภาค เนื่องจากคุณภาพพริกของที่สวนมีลักษณะที่ตรงต่อความต้องการของตลาดทุกประการ ผิวสวยมันวาว เม็ดใหญ่ เหยียดตรง