เคล็ดลับอดีตสาวแบงก์ บริหารจัดการสวนปาล์ม ให้ได้ผลผลิตสูง

เปิดเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ทำผลผลิตปาล์มได้คุณภาพ ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี

อดีตสาวแบงก์ สู่เกษตรกรสวนปาล์มเต็มตัว ปั้นสวนปาล์มของครอบครัว จนได้ผลผลิตสูงถึง 6.4 ตัน ต่อไร่

คุณพรศิริ รักนุกูล อดีตพนักงานธนาคาร ผันตัวมาเป็นเกษตรกรสวนปาล์มเต็มตัว เพราะหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัว จากที่ไม่เคยทำสวนปาล์มมาก่อน ไขว่คว้าหาความรู้จนสามารถทำสวนปาล์มที่มีอยู่ 35 ไร่ ได้ผลผลิตสูงเป็นลำดับต้นๆ ของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกรหญิงคนเก่ง ยังเปิดใจกว้างเพื่อรับสิ่งใหม่ โดยแบ่งพื้นที่สวนปาล์มใช้เป็นแปลงทดลองการใส่ปุ๋ย เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ทำให้เห็นได้ชัดว่า ปุ๋ย เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสวนปาล์ม

คุณพรศิริ แนะด้วยว่า ปัจจัยที่ทำให้ได้ผลผลิตปาล์มดี มีคุณภาพ คือ การคำนวณระยะเวลาการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม และต้องแน่ใจว่าปาล์มได้ธาตุอาหารครบตามที่ต้องการ แล้วจะทำให้ผลผลิตปาล์มที่ได้มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตสูง ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี ตามตลาดต้องการ