หนุ่มเชียงใหม่ ทำไร่ส้มสายน้ำผึ้ง ผลผลิตเพียง 20 ไร่ ทำเงิน 3 ล้าน

#ส้มสายน้ำผึ้ง พืชทำเงินให้เกษตรกรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพียง 20 ไร่ เมื่อผลผลิตได้คุณภาพ สามารถเก็บขายได้มาถึง 90 ตันต่อปี ทำรายได้หลักล้านบาท

พี่ดำ หรือคุณสมคิด พงษ์สุข มีพื้นที่ทำสวนส้มทั้งหมด 20 ไร่ แบ่งออกเป็นบ่อน้ำ 2 บ่อ ราว 4 ไร่ ไว้ใช้กักเก็บน้ำ เพราะส้มเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างต่อเนื่อง

ระยะปลูกส้ม 4×3 เมตร และปลูกต้นคู่ เน้นการดูแลให้มีคุณภาพ

การปลูกและดูแลสวนส้มสายน้ำผึ้ง ต้องใส่ใจทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกส้ม คือ ปุ๋ย และน้ำ

ผลผลิตเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และเก็บได้เรื่อยๆ ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม ราคาซื้อขายหน้าสวนทั่วไปอยู่ที่ 34-36 บาทต่อกิโลกรัม

#ส้มฝาง #ส้มสายน้ำผึ้งฝาง #ส้มเชียงใหม่ #ส้มคุณภาพ #ส้มสวนพี่ดำ #ทำสวนส้ม #YARA