จากพนักงานบริษัท…สู่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน ที่ทำรายได้ 4-6 ล้านบาท/ปี

 

‘คุณผวน มณีมัย’ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมากว่า 30 ปี เริ่มต้นจากพื้นที่เพียง 10 ไร่ และก้าวสู่เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันกว่า 500 ไร่ ในวันนี้

.

เทคนิคการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตดี มี 4 ปัจจัยหลัก คือ ดินต้องดี น้ำต้องเพียงพอ สายพันธุ์ที่เลือกต้องมีคุณภาพ และปัจจัยสุดท้ายคือ ‘ธาตุอาหาร’ ที่เหมาะสม

.

“ตอนแรกไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ แต่จากการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ พบว่า หากใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันและสภาพดินอย่างปุ๋ยยารา จะได้ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ประมาณ 1 ตัน/ไร่ เลยทีเดียว นี่คือ ความคุ้มค่าที่เกษตรกรควรได้รับอย่างแท้จริง”

.

“ไม่มีอะไรในโลกที่จะสำเร็จมาก่อน ทุกอย่างเกิดจากความล้มเหลวทั้งสิ้น”

.

#ปาล์มน้ำมัน #เทคนิคปลูกปาล์มน้ำมัน #ยารา #เสียงจริงเกษตรกรยารา