ดูการเฉาะตาลอย่างคล่องแคล่วของชาวบ้านเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์