เคล็ดลับการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดี เม็ดใหญ่ ผิวมันสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

รายการ ‘เสียงจริง เกษตรกรยารา’ จะพาไปรู้จักและฟังเคล็ดลับการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดี จากทายาทผู้เคยหันหลังกับอาชีพปลูกพริก ตัดสินใจกลับมาปลูกพริกอย่างจริงจัง จนสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้
.
ผู้ใหญ่พัน สารีวงษ์ เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จากการลองผิดลองถูก ค่อยๆ ศึกษา เรียนรู้ และใส่ใจในการดูแลพริกในทุกขั้นตอน ทำให้ผลผลิตพริกที่ได้ เม็ดใหญ่ ผิวมันสวย ติดดอกดก ผลผลิตต่อไร่สูง เป็นที่ต้องการของตลาด
.

#ปุ๋ยยารา
#เสียงจริงเกษตรกรยารา