เทคนิคการปลูกมันฝรั่งให้มีผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของโรงงาน ง่ายนิดเดียว!

จุดเริ่มต้นจากพื้นที่ปลูกเพียงแค่ 5 ไร่ จนปัจจุบันเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งบนพื้นที่ 38 ไร่

คุณเกศริน บุญเกิด เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งกว่า 30 ไร่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปลูกมันฝรั่งเป็นพืชสร้างรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 10 ปี และด้วยเทคนิคและการดูแลเอาใจใส่ ทำให้ได้มันฝรั่งที่มีคุณภาพ ผิวสวย เนื้อแน่น เปอร์เซ็นต์แป้งดี ไส้ไม่กลวง มาดูกันว่าคุณเกศรินมีเทคนิคและเคล็ดลับอะไร ที่ทำให้ได้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

ไปดูเทคนิคและฟังเคล็ดลับการปลูกมันฝรั่งของคุณเกศริน ในรายการ ‘เสียงจริง เกษตรกรยารา’ แล้วจะได้รู้ว่า เทคนิคการปลูกมันฝรั่งให้มีผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของโรงงาน ง่ายนิดเดียว!

#ปุ๋ยยารา
#เสียงจริงเกษตรกรยารา