ปลูกผักชีฝรั่งอย่างง่าย ส่งขายที่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง

 

คุณสายัณ หมอแจ๋ม หรือ พี่ติ๋ม พูดถึงการปลูกผักชีฝรั่งอย่างง่าย

คุณสายัณ ปลูกผักชีฝรั่งบนเนื้อที่ 14 ไร่ มานานกว่า 10 ปี ส่งขายตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง

ติดต่อ หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 084-886-5120