ฝรั่งกลมสาลี่ ของดีชลบุรี เนื้อแน่น กรอบ หวาน

ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ ไม้ผลทำเงินของเกษตรกรในตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตมีรสชาติอร่อย เนื้อแน่น กรอบ หวาน 

ผลฝรั่งค่อนข้างกลมแป้น เมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอ่อน น้ำหนัก 2-4 ผล ต่อกิโลกรัม หรือประมาณผลละ 280-350 กรัม ซึ่งก้นผลเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งหนองข้างคอก คือการปลิดกลีบเลี้ยงที่ก้นผลฝรั่งออกตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้ผลผลิตแตกต่างจากผลผลิตที่อื่น

คุณกุณฑล เชยสุนทร หรือ คุณนิด นำมาปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้ โดยบำรุงต้นอยู่เสมอ ทำให้มีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมีการตอนกิ่งพันธุ์ดีจำหน่าย เป็นอีกหนึ่งไม้ผลทำเงินได้หลากหลายทีเดียว