เกษตรกรราชบุรีเพาะพันธุ์ปลาคาร์พ ทำตลาดออนไลน์ ขายทั่วประเทศ

ปลาคาร์พ หรือ แฟนซีคาร์พ (Fancy carp) เดิมทีเป็นปลาไนชนิดธรรมดา เป็นปลาน้ำจืดในกลุ่มปลาตะเพียน (carp) ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคย (Koi) นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงาม หรือมีความเชื่อว่าปลาคาร์พเป็นปลาแห่งโชคลาภสามารถเสริมฮวงจุ้ยให้กับผู้เลี้ยงเจริญก้าวหน้า
คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ยึดอาชีพเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พมากว่า 10 ปี โดยทำการพัฒนาสายพันธุ์และสร้างลูกปลาให้มีความแข็งแรง คือการนำพ่อแม่พันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พผสมพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียมเป็นหลัก ทำให้ได้ลูกปลาที่ได้มีคุณภาพ
หลังจากอนุบาลจนลูกปลาได้อายุ 45 วัน จะนำลูกปลามาคัดความสวย ซึ่งปลาที่ขายดี มีขนาดไซซ์ตั้งแต่ 2-12 นิ้ว และราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ 5 บาท ไปจนถึงราคาตัวละ 800-1,000 บาท เน้นทำตลาดออนไลน์ส่งขายทั่วประเทศ