เพาะพันธุ์ปลากราย สร้างรายได้ เพียงจัดการดี ลูกปลามีคุณภาพ

คุณวิทยา สาเพิ่มทรัพย์ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเกษตรกรที่ชื่นชอบปลากราย ทำให้สัตว์น้ำจืดชนิดนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ ที่อยากจะทดลองเพาะพันธุ์ด้วยสองมือของเขา จากความพยายามไม่ได้นำมาแต่ความสำเร็จ แต่สามารถสร้างรายได้

การผสมพันธุ์ปลากราย จะนำพ่อแม่พันธุ์มาใส่เลี้ยงในบ่อดิน ที่มีขนาดประมาณ 1-2 ไร่ มีความลึก ตั้งแต่ 120-170 เซนติเมตร ปลากรายที่สามารถวางไข่ได้ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ซึ่งช่วงนั้นจะนำไม้ที่เป็นแผ่นๆ มีความยาว 80-90 เซนติเมตร ปักลงไปภายในพื้นบ่อ เมื่อปลากรายมาไข่ติดไว้ที่แผ่นไม้ ถ้ามีก็นำขึ้นมาฟักต่อไป

จากนั้นทำการฟักในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยต้องเปิดเครื่องทำออกซิเจนภายในบ่ออยู่ตลอดเวลา ผ่านไปประมาณ 5-7 วัน ลูกปลาจะออกจากไข่ หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน หากไม่เลี้ยงเป็นปลาไซซ์ก็จะทำเป็นปลาขนาดไซซ์ตุ้ม จำหน่ายสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน