เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ อาชีพทำเงินมากกว่า 20 ปี

ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดที่ได้รับความนิยมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เพราะเนื้อปลามีรสชาติที่อร่อยราคาขายไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด จึงทำให้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด

คุณจิรทีปต์ คงทอง เกษตรกรอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพาะพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ โดยมีการผลิตเป็นแบบปลานิลแปลงเพศและปลานิลแบบปกติที่ลูกค้าสามารถนำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ การเพาะพันธุ์ใช้ปลานิลที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป จะคัดเลือกที่มีทรงสวยทรงดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์

เมื่อลูกปลานิลฟักออกจากไข่แล้ว จะนำปลาทั้งหมดไปอนุบาลอยู่ในกระชัง ขนาด 2×4 เมตร ในอัตราส่วน 20,000 ตัวต่อกระชัง โดยใส่ฮอร์โมนแปลงเพศทุก 2 ชั่วโมงครั้ง พร้อมกับผสมฮอร์โมนกับอาหารให้กินตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็น เป็นเวลาทั้งหมดถึง 21 วัน เคล็ดลับในการแปลงเพศคือ ต้องมีความต่อเนื่องของฮอร์โมนและเวลาต้องตรงไม่คลาดเคลื่อน