ตะกร้าผลไม้ที่ชาวสวนเลือกใช้ แข็งแรง ทนแดด รองรับแรงกระแทกได้ดี