คุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้ไหม…เสียงเล็กๆข้างกาย ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แต่เป็นเสียงที่มีพลังในการยกระดับชีวิต และผื่นดินที่ยิ่งใหญ่ ”เสียงจากแผ่นดิน” พบกันทุกวันจันทร์ 20.00 น. ทางเพจข่าวสด เริ่มจันทร์ที่ 17 ก.ค. นี้