สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน พลิกผืนดิน สู่อาชีพที่ยั่งยืน