หนุ่มราชบุรี เลี้ยงหมูหลุมสร้างรายได้ ช่วยลดต้นทุน-ลดกลิ่นได้ดี

การเลี้ยงหมูหลุม เป็นอีกช่องทางที่สามารถช่วยลดในเรื่องของกลิ่นได้ดี เพราะการเลี้ยงจะเน้นใส่แกลบลงไปภายในเล้า จึงทำให้ของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของหมู ซึมลงไปด้านล่างทำให้ไม่มีกลิ่นส่งออกมารบกวน
คุณสุธี ทัศนสุนทรวงศ์ เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงหมูแบบเดิม มาเลี้ยงเป็นหมูหลุม ซึ่งการเลี้ยงด้วยวิธีนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้ดี โดยเฉพาะการใช้น้ำ ที่ไม่ต้องหมั่นฉีดทำความสะอาดในทุกๆ วัน แบบการเลี้ยงด้วยวิธีการเดิม ในเรื่องของตลาดลูกค้าบอกกันไปปากต่อปาก จึงทำให้หมูหลุมภายในฟาร์มเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กำลังผลิตไม่พอขายต่อความต้องการของตลาด