สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 3 มหัศจรรย์ที่บ้านลาด

ปัญหาความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน ผนวกกับต้นทุนการผลิตที่สูง กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวบ้านตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หันกลับมาทำการเกษตรแบบเดิม ๆ คือปลูกพืชหลาย ๆ อย่าง ทั้งที่ในอดีต พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยระบบเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวบางปีประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนเงินทุน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งปัญหาเหล่านี้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นก่อเกิดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัดขึ้น เพื่อมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชน จากชุมชนที่ทำพออยู่ พอกิน เหลือก็ขาย วันนี้กลายเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน มีความพร้อมในการให้บริการทางการเงินระดับ 1,000 ล้านบาท และวันนี้ยังริเริ่มที่จะสานต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยการวางแผนและจัดการร่วมกับคนรุ่นใหม่ ให้เป็นเกษตรกรเจเนอเรชั่นต่อไป ไปรับชมเรื่องราวในคลิป