ตอนกิ่งส้มโอหอมควนลัง พืชเฉพาะถิ่น เปลือกหอม เนื้อสวย