เสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านเตย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนจัดการตนเอง

เร่ิมต้นจากการทำบัญชีครัวเรือนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ก่อเกิดพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนขึ้น จากหมู่บ้านเล็กที่เผชิญกับปัญหาหนี้สินปีละ 4 ล้านบาท กลายเป็นชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละกว่า 2 ล้านบาท

ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆกัน

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านเตย #โคราช #เกษตรผสมผสาน #ชุมชนเข้มแข็ง

บทความก่อนหน้านี้ปลาตะกรับ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เมนูเด็ดยอดฮิตขึ้นภัตตาคาร เพาะเลี้ยงง่าย
บทความถัดไปลด ละ เลิก “พาราควอต” ผลประโยชน์นี้เพื่อใคร ?