ชาวสวนเมืองจันท์ เลี้ยงผำระบบปิดแนวตั้ง ผลผลิตเพิ่ม 10 เท่า สู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าสูง

“ผำ” หรือ “ไข่น้ำ” พืชพื้นบ้านติดทำเนียบอาหาร super foods ของโลก ได้รับฉายาว่า “Green Caviar” เพราะมีโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก อุดมไปด้วยวิตามิน โปรตีน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันเริ่มมีการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าสูง

คุณณัฐ-ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ชาวสวนรุ่นใหม่ไฟแรง อดีตวิศวกรเคมี ผู้พัฒนาเลี้ยงผำเชิงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการเลี้ยงในระบบปิดแนวตั้ง เพื่อให้ได้ผำที่สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สู่การสร้างมูลค่า

และอีกประเด็นสำคัญคือ การเลี้ยงแบบระบบแนวตั้งนี้ยังช่วยประหยัดพื้นที่ เพิ่มผลผลิตได้ 7-10 เท่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะก็สามารถเพาะเลี้ยงผำได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคตอีกด้วย

หากท่านใดสนใจการเลี้ยงผำในระบบปิดแนวตั้ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 085-697-9594

#ผำ #ไข่ผำ #พืชโปรตีนสูง #พืชแห่งอนาคต #เทคโนโลยีชาวบ้าน #technologychaoban