สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน ตอน บ้านน้ำทรัพย์

หมู่บ้านพอเพียงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จากชุมชนที่แทบล่มสลาย วันนี้กลายเป็นชุมชนที่คว้ารางวัลต่าง ๆ ด้านการบริการพัฒนาชุมชนมากมาย ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆกัน #เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านน้ำทรัพย์ #แก่งกระจาน #เพชรบุรี #เกษตรผสมผสาน #ชุมชนเข้มแข็ง