เสียงจากแผ่นดิน ตอน 09 บ้านน้ำเกี๋ยน ชุมชนชีววิถี…สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน

บ้านน้ำเกี๋ยน ชุมชนที่เกือบล่มสลายจากปัญหาหลากหลายที่รุมเร้า ..แต่วันนี้สามารถพลิกฟืนคืนชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ คือการลดรายจ่าย ลด – เลิกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน หันมาใช้สมุนไพรที่มีในชุมชนผสมผสานกับภูมิปัญหาชาวบ้านก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพต่างๆมากมาย