สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังกวางเหนือ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ “ชุมชนปลดหนี้ – สร้างวินัยการเงิน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังกวางเหนือ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ “ชุมชนปลดหนี้ – สร้างวินัยการเงิน – ก้าวข้ามความล้มเหลว” จากหมู่บ้านตกสำรวจ ไม่มีแม้รหัสหมู่บ้าน แต่พลังความร่วมมือของชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยกันพัฒนาชุมชนของตัวเอง โดยเริ่มจากการออมเงิน พัฒนากลายเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็งของไทย #เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านวังกวางเหนือ #แพร่ #ชุมชนเข้มแข็ง