สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “แปรรูปมะพร้าวครบวงจร”

วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร บ.คลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม “จากความสามัคคี ก่อให้เกิดพลังในการพัฒนา กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ส่งต่อให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแทนการรอความช่วยเหลือจากภายนอก”