วิธีการดูพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง

บทความก่อนหน้านี้สูตรปุ๋ยข้าวภาคกลาง แตกต่าง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเหตุใด
บทความถัดไปเกษตรอุตรดิตถ์เผย ที่ปลูกลางสาดลับแลเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ทำราคาพุ่งกิโลละ 35 บาท