สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.6 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวคุณธรรม) วิสาหกิจชุมชนร่วมใจบ้านโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตอนที่ 1) การรวมกลุ่มเพียงหยิบมือ แต่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ สร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืนและมั่นคง