สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.7 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวคุณธรรม) วิสาหกิจชุมชนร่วมใจบ้านโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ (ตอนที่ 2)

การรวมกลุ่มเพียงหยิบมือ แต่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ รวมถึงทำนาควบคู่การตลาด
คือการจำหน่ายเองแบบครบวงจรทำให้เกษตรกรไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเพียงแค่ชาวนาเท่านั้น แต่ยังอยู่ในสถานะของผู้ประกอบการ
ทำให้กลุ่มเดินหน้าท่ามกลางการแข่งขันไปได้

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ข้าวอินทรีย์ #บ้านโนนค้อทุ่ง #อำนาจเจริญ