สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.8 บ้านเลาวู (ลีซู) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ คืนที่ทำกิน พัฒนาสู่ป่าชุมชน

จากชุมชนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากมานานกว่า 1 ศตวรรษ เนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน
และปลูกพืชเชิงเดี่ยวขาดความหลากหลายในการทำกิน สู่ชุมชนที่ทุกคนพร้อมใจกันที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้กับปัญหาและพยายามที่จะร่วมกันจัดการ
เพื่อหาทางออก ภายใต้ระเบียบกติกาและข้อตกลงร่วมกันจนประสบความสำเร็จมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้อาชีพที่ยั่งยืน

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านเลาวู #ลีซู #เชียงใหม่ #พัฒนาป่า