ศิลปินควั่นมะพร้าว

ในภาคการส่งออกมะพร้าวผลสด   คนควั่นมะพร้าวไม่ใช่แรงงาน แต่พวกเขาเปรียบเสมือนศิลปิน เพราะมะพร้าวแต่ละลูก  รูปทรงและขนาดไม่เท่ากัน  ศิลปินควั่นมะพร้าวจึงมีหน้าที่ควั่นมะพร้าวและตบแต่งให้ได้ลูกทรงที่สวยงาม  เป็นงานศิลปะที่ทำด้วยมือและหัวใจ ที่ต้องใส่ใจในละเอียดมะพร้าวทุกลูกราวกับเป็นงานชิ้นแรก